Denne artikkelen er hentet fra Arendals Tidende: https://arendalstidende.no/nyheter/legge-fjellvik-barnehage-pa-tromoya/

Politikerne i Arendal vil erstatte naturbarnehagen og jobbe videre med en ny og større barnehage på Marisberg.

I dag er det seks private og to kommunale barnehager på Tromøya. De to kommunale barnehagene er Fjellvik naturbarnehage og Fabakken barnehage, men naturbarnehagen har kun plass til 18 barn mellom to og seks år. Politikerne ønsker derfor å se på muligheten for å bygge en ny barnehage, og deretter legge ned Fjellvik barnehage. Det er lagt inn tre alternativer til utredning. Det første alternativet er en ny barnehage på Marisberg, som helt klart er favorisert hos politikerne. Arendal Eiendom har satt opp en foreløpig kalkyle over hva det vil koste, 39 125 000 kroner. Det er kun en grov beregning, men politikerne mener at kostnadene er altfor høye, og ber eiendomsforetaket se på muligheter for å få ned utgiftene.

 – Vi planlegger en barnehage på en tomt vi ikke eier. For alt vi vet kan vi være med på å by opp prisen betydelig, sa Fremskrittspartiets Anders Kylland. Varaordfører Terje Eikin, Kristelig Folkeparti, bekreftet at tomteprisen allerede er satt, og at den verken vil gå opp eller ned. Kylland trakk fram Marisberg som det klart beste alternativet, men var også åpen for nye forslag. De to andre alternativene på Færvik er noe dyrere.

Utvidelse
Det ene går ut på å utvide eldresenteret på Færvik, og bygge en barnehage med plass til 80 barn på samme areal. Her vil de eldre og barnehagebarn tilbringe mye tid sammen. Prisberegningen er satt til 50 125 000 kroner. Det andre alternativet er å bygge et nytt barnehagebygg ved siden av eldresenteret, hvor utearealet vil deles dem imellom. Kalkylen er her satt til 45 750 000 kroner.

Cathrine Høyesen Hall fra Venstre ønsker ikke at en samlokalisering på Færvik skal utredes videre. Hun mener det er en ulempe når eldre­omsorgen endres.

 – Flere vil være hjemme så lenge som mulig, og det kan ende med at de eldre på sykehjemmet er enda sykere enn de er i dag når de først kommer på senteret, sa hun, og pekte samtidig på at hjemme­besøk til eldre fortsatt vil være fullt mulig.

Vil prøve
Millie Olimstad Grundesen fra Senterpartiet er positiv til en samlokalisering.
– Vi har ikke prøvd dette med barn og eldre før. Det er godt for ungene å kjenne gamle folk. Jeg tror det er både spennende, ny­skapende og relasjonsbyggende. La oss prøve dette, sa hun under torsdagens bystyremøte.

Komite for oppvekst har lagt frem et forslag om at det jobbes videre med en ny barnehage på Marisberg, men at det sees på muligheter for å legge barnehagen litt lenger ned enn det som er foreslått, nærmere fylkesveien. Den nye barnehagen skal erstatte Fjellvik naturbarnehage og det må jobbes for å få ned kostnadene. Forslaget ble vedtatt med stort flertall.

Bystyret har bedt om et forslag med gjennomføring og kostnader innen høsten.

Fikk skryt
Før barnehagedebatten startet sist torsdag, ønsket ordfører Robert Cornels Nordli Tromøy barnehageenhet hjertelig velkommen til bystyret. Han berømte deres arbeid, og fortalte at han selv har besøkt barnehagene og var begeistret over arbeidet deres for å få ned sykefravær. Ordføreren beskrev det som svært imponerende at barnehagene under en brukerundersøkelse fikk 4,9 av totalt fem poeng. Leder i barnehageenheten Johnny Svensvik takket for omtalen og blomsten.