Dette er et utdrag fra Agderpostens artikkel med samme tittel: http://www.agderposten.no/nyheter/den-nye-storskolen-i-arendal-skal-produsere-sin-egen-strom-1.2482681

– Dette er det første nullenergi-bygget i Arendal Eiendom KFs regi, men vi er svært opptatt av å bygge fremtidsrettet og miljøvennlig, så det kommer helt sikkert flere, forsikrer prosjektleder Terje Aasbø i kommunens eiendomsforetak om nye Roligheden skole som nå reises på den nye tomta ved Færvik på Tromøy.

Ferdig til skolestart 2019

Det nye praktbygget som får en kapasitet på 630 elever fra første til 10. klasse, pluss 80 ansatte – skal stå ferdig til skolestart i august 2019 – etter en byggetid på 18 måneder. I dag har skolen 465 elever og cirka 70 ansatte.

Prosjektet ble forsinket da at man fant å måtte gå til det skritt å avlyse den første anbudskonkurransen og lyse ut påny. Og kunne ha blitt ytterligere forsinket om politikerne hadde fulgt rådmannens innstilling om at skolen først skulle stå klar høsten 2020. Men budsjettforslaget fra rådmannen for to år siden ble møtt med ramaskrik på Tromøy , og dermed lovet politikerne ferdigstillelse høsten 2019. Og slik blir det.

– Ja, fremdriften er helt i rute nå, forsikrer prosjektleder Aasbø. Han opplyser at totalleverandør BRG Entreprenør AS, skal overlevere ferdig bygg til kommunens eiendomsforetak i mai 2019. Tiden derfra til skolestart skal gå til innredning og installasjon av møbler og utstyr.

Grendehus og flerbrukshall

BRG Eiendom AS vant skoleanbudet i konkurranse med en pris på 197,3 millioner kroner. Det inkluderer både skolebygg og intergrert grendehusdel, en flerbrukshall som også er integrert . Og kontrakten har opsjon på rivning av dagens ungdomsskoledel fra 1967 – for 3,5 mill. Barneskolen ble bygget i 1952.

Medregnet inventar og utstyr, og grunnarbeid og ny adkomstvei på hele 850 meter – skal skoleanlegget koste 281 millioner kroner. Medregnet grunnarbeid og vei som kostet 42 mill.

Med den totale prislappen på 281 millioner kroner blir Roligheden skole Arendal kommunes hittil 2. største byggeprosjekt.

På førsteplass ligger fortsatt nye Stuenes skole, som hadde kostet hele 312,5 millioner kroner da den åpnet i 2015.

Nye Roligheden skole på Tromøy blir på 9.500 kvm. 1-10-skolen bygges for 630 elever og 80 ansatte, og skal stå ferdig til skolestart i august 2019. (Elevtall i dag er 465 og antall ansatte ca 70).ø Total vedtatt budsjettramme er på 281 mill. og skal holde, sier byggherre Arendal Eiendom KF.

Les hele artikkelen her: http://www.agderposten.no/nyheter/den-nye-storskolen-i-arendal-skal-produsere-sin-egen-strom-1.2482681

 

 

 

2018-09-05T16:52:20+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen