1980 – Historien fortsetter

Vi begynte med eiendom i 1980 for å skaffe lokaler til dagligvarebutikker og således sikre omsetning. Fra 1.7.1994 slapp vi Hakon gruppen inn på eiersiden i en grosselskapet med 49%.

På daværende tidspunkt bestod eiendomsselskapet kun av 48 detaljhandelseiendommer (dagligvare) beliggende i Aust-Agder, Vest Agder, Telemark og Vestfold. I 2000 solgte vi resten av engros virksomheten i firmaet til Hakon gruppen og O.G. Ottersland AS ble da et rent eiendomsselskap, heleid av Ole Ottersland og hans døtre Tone Anette og Guri.

På slutten av 1990 tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble flere dagligvare eiendommer solgt ut og kjøpesentere ble en meget stor del av eiendomssatsningen.

Etter år 2000 startet vi nedtrappingen av dagligvare eiendommene. Det ble således satt i gang reduksjon av rene dagligvareeiendommer som ca 15 år senere var redusert til kun 6 stk av de største dagligvarebutikkene.

I 2012 valgte vi å redusere vår andel i kjøpesentre.

Volum Senteret på Tangen i Telemark ble solgt i 2012. Senteret hadde da 20 leietakere.

Brotorvet Senteret i Bamble i Telemark ble solgt i 2015. Senteret hadde da 91 leietakere.

Brotorvet

GS Senteret, Telemark. Vi bygde dette i 1989 og solgte dette i 2015. Senteret hadde da 7 leietakere.

Harebakken Senter ved E18 i Arendal ble solgt i 2019. Senteret var da på 17.500m2 og hadde da 64 leietakere.

Senteret åpnet dørene først gang 1 april 1985. Senteret ble overtatt av O.G. Ottersland Eiendom AS i 1998, og deretter utvidet og oppgradert i flere trinn. Harebakken Senter var omsetningsmessig et av de største kjøpesentrene i Agderfylkene.

Fyfoto av Harebakken senter

Harebakken Senter flyfoto.

Harebakken Senter ansatte: Vaktmester Jack Daniel Danielsen ansatt hos oss f.o.m. 3.9.2007, senterleder Hilde Beate Jørgensen Engene ansatt f.o.m. 1.2.2015 og markedssekretær Christina Mikaela Carare ansatt f.o.m. 1.1.2018. Alle tre var ansatt helt til vi solgte senteret til nye eiere 1.1.2019.

I perioden 2010-2014 ble det besluttet å satse på mere hoteller, noe på kontor eiendommer, samt å satse på storhandelseiendommer (Stoa Øst Handelspark) som i 2023 ble økt til 24.200 m2.

I 2003 ble Tyholmen Hotell kjøpt
I 2015 kjøpte vi tilbake engrosbygget på Stoa og bygde det om til storhandel (Stoa Øst 2)
I 2015 ble Radisson hotellet på Gardermoen kjøpt for kr 1.580 millioner
I 2015 ble 35% av Scandic City i Stavanger kjøpt
I 2015 ble 50% av Scandic Oslo Airport hotell kjøpt
I 2018 ble 40% kjøpt i Comfort Hotell Arlanda Airport, Stockholm (åpnet 30.januar 2020)

Tidligere hadde vi en 25% eierandel i Clarion Expo Fornebu hotell, men det ble solgt da syndikatet ønsket å selge.
Det kan også nevnes at vi har vært inne i flere syndikat eiendommer i Oslo, men som ble solgt pga syndikatet ville selge. Her kan nevnes Colosseum Kino, Forskningsparken.
I noen år var vi medeier i et syndikat på Tomras hovedkontor som vi i 2016 kjøpte oss opp i 100%.
Fra og med 2013 har vi hatt eierandeler i Helsehuset Fredrikstad. I både i 2017 ble eiendommen utvidet med ett nytt stort bygg, som nå kalles Helsehusene. Vi har meget stor tro på denne eiendomsinvestering og har derfor stadig økt vår eierandel.

Det er også satset på noe kontoreiendom i Arendal: Nidarågården og Otterslandgården. Begge bygårdene er totalrenovert.

Vår eiendomsportefølje er blitt mer strukturert med en balanse av forskjellige leietakere. Eiendomsporteføljen kjennetegnes ved:
1) Hotell 65%
2) Kontor og helse 15%
3) Detalj 9%
4) Storhandel 11%