Selskapsstruktur

Ottersland organisasjonskart

Togos AS er et felleseierselskap av morselskapet.

O.G. Ottersland AS er morselskapet i gruppen.

O.G.Ottersland Eiendom AS eier hovedtyngden av eiendommene samt administrerer leieinnkreving og regnskapsførsel.

O.G. Ottersland Drift AS står for drift av eiendommene til gruppens eiendomsselskaper.