Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Loven er utarbeidet for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven stiller krav til at større norske selskaper foretar aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere.
Deler av O.G. Ottersland AS konsernet er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.