Stoa 1966 –

Frakting av dragere gjennom Arendal by (Langbrygga og Pollen) til nytt lagerbygg på Stoa.

Christopher og Nyba Otterland på kontoret på Stoa.

Christopher og Nyba Ottersland på Stoa.

Finn Olsen kjører truck på lageret.

Edb kontoret.

Christopher Ottersland.

Christopher Ottersland, Broier (fra Amaise truck) og Ole Ottersland.

Johnny Frantsen kjører truck på lageret.

Johnny Frantsen kjører truck på lageret.

Lageret.

Hovedbokholder Trygve Thorsen tildelt kongens fortjenestemedalje, Strand Hotell Fevik 1.7.1972.
Fra venstre: Nyba Ottersland, Trygve Thorsen, Christopher Ottersland og Henrik Svensen (fylkesmann 1961-74).

Margarita Ottersland og Trygve Thorsen, 1972.

Julemesse på lageret 1979.

Julemesse på lageret 1979.

Skinnarbu 18-20.09.1987. Tildelt Norges Vels medalje:
(Fra venstre) Alf Myhren, Finn Olsen og Egil Thorbjørnsen.

Skinnarbu 18-20.09.1987. Tildeling Norges Vels medalje.
Fra venstre: Christopher Ottersland, Alf Myhren, Finn Olsen, Nyba Ottersland, Egil Thorbjørnsen og Ole Ottersland.

1991: Kaffemannen statuen på Stoa, laget av Arne Vinje Gunnerud.

Fra venstre: Christoper Ottersland, Kjell Jensen (arkitekt) og Ole Ottersland på Stoa.

1991: Nyba Ottersland, Arne Vinje Gunnerud, Ole Ottersland, Christopher Ottersland og Kjell Jensen.

1990-tallet.

1990-tallet.

1990-tallet.

1990-tallet.

1990-tallet.

1990-tallet.