Tyholmen fra 2006

Våre tidligere ansatte

Knut Olaf Christensen ble ansatt i O.G. Ottersland firmaet i 1964 og sluttet da han var 67 år i august 2013. Han var ansatt i firmaet som økonomi- og administrasjonssjef. Høsten 2013 ble han ved sin avskjedsmiddag tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv, noe bildene og avisartikkelen nedenfor viser.

Avisartikkel Fortjenestemedalje

Avisartikkel fra Arendals Tidende.

Kongen

Knut Olaf Christensen og hans kone som var i mottakelse på Slottet hos kong Harald og dronning Sonja 13.2.2014 i forbindelse med tildeling av kongens fortjeneste medalje i sølv.
Foto: NTB Scanpix.

Helge Wiese-Hansen var ansatt fra 10.10.2001 til 31.12.2018 hos oss i Ottersland selskapene. Han hadde ansvar for utleie og oppfølging av senterledere på kjøpesentrene Volum i Kragerø, Brotorvet på Stathelle og Harebakken Senter i Arendal. Han var også selv en første periode senterleder selv for både Volum senter og Brotorvet senter.

Helge Wiese Hansen

Helge Wiese Hansen utefor hovedinngangen til Brotorvet Senter.

Helge i forbindelse utbygging på Brotorvet Senter.