Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Loven er utarbeidet for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven stiller krav til at større norske selskaper foretar aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere.
Deler av O.G. Ottersland AS konsernet er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Oppfølging, offentlig redegjørelse og informasjon

For å bidra til å fremme lovens formål, har O.G. Ottersland AS utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger, samt oppfølging.

Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølgning og rapportering om resultatene fra vurderingene. De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til O.G. Ottersland konsernet vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til firma@ottersland.no